تکنولوژی های جدید در پردازنده های گرافیکی

پردازنده گرافیکی یا به زبان ساده تر همان GPU  برای طبیعی دیده شدن تصاویر در کامپیوترها استفاده می شود. ویژگی هایی که در بخش پردازش گرافیکی در مورد پردازش و ارائه شدن کارهای دیدنی دارد ...