پشتیبانی اندروید پی از نسخه ی1.1 رابط برنامه نویسی گرافیکی

اندروید پی از رابط برنامه نویسی گرافیکی ولکان پشتیبانی می کند اندروید پی که نسخه ی جدید سیستم عامل موبایل گوگل است برای اینکه بتواند کیفیت بازی ها را بهبود ببخشد از نسخه ی1.1 رابط برنامه ...