ده اشتباه که در طراحی سایت نباید تکرار کنید.

نگاهی که افراد مختلف به سایت ها دارند هر سال عوض می شود و باید بدانید که حتما سایت خود را بروز کنید تا مشکلات رایجی که در این زمینه وجود دارد از بین برود. ...

بزرگ ترین حملات در طول تاریخ برای اینترنت

بدترین حملات اینترنتی که در طول تاریخ رخ داده است بیشتر مردم در سراسر جهان روز خود را با ابزار و وسایل دیجیتال آغاز می ‌کنند و بخش مهمی از زندگی این افراد به این تجهیزات ...

ارتقای امنیت سایبری و نکات ضروری در مورد آن

ارتقای امنیت سایبری و نکات ضروری در مورد آن یکی از مواردی که در سال های اخیر بسیار به آن توجه شده است امنیت اینترنتی می باشد. اگر نگاهی به خبرهایی که در فضای مجازی منتشر ...

هکری با رتبه113 کنکور خود توانست سایت بانک شیرازی را هک کند

هکری با رتبه113 کنکور خود توانست سایت بانک شیرازی را هک کند طی اخیر هکری که توانسته بود در کنکور یک رتبه سه رقمی را کسب کند موفق به هک کردن سایت یکی از بانک های ...