انتشار تصاویر میزو15 پلاس با حاشیه بسیار کم

انتشار تصاویر میزو15 پلاس با حاشیه بسیار کم به تازگی کمپانی میزو موفق شده تا جدیدترین گوشی خود را به نام میزو15 پلاس بهبود داده و طراحی ان را تغییر دهد. در حال حاضر در فضای ...