استفاده از فیلتر شکن برای عبور از سد فیلترینگ

فیلترشکن و مضرات استفاده از آن برای دور زدن فیلترینگ تنها راهی که می توان برای دست یابی به سایت های فیلتر شده از آن استفاده کرد به کارگیری از فیلترشکن می باشد اما استفاده از ...