فعال شدن قابلیت جدید در فیسبوک مسنجر به زودی

فعال شدن قابلیت لغو ارسال پیام در آینده ای نه چندان دور در فیسبوک مسنجر مسنجر فیسبوک تا چند روز آینده گزینه ‌ی قابلیت لغو ارسال پیام یا unsend را در اختیار کاربران خود قرار خواهد ...