روش اطلاع از سیم کارت هایی که به نام شما ثبت شده اند

روش اطلاع از سیم کارت هایی که به نام شما ثبت شده اند تعداد سیم کارت هایی که به نام مشترکین اپراتورهای تلفن همراه می باشد، از این به بعد در سایت استعلام تعداد سیم کارت ...