ربات های خانگی

انسان از زمان گذشته تا امروزه به فکر ساخت ربات هایی پیشرفته بوده است تا بتواند ربات هایی را بسازد که به ساختار بدن انسان نزدیک تر باشند. در این راستا به کمک ویژگی های ...

ربات های توپی

درواقع هر وسیله الکترومکانیکی که کار خاصی را انجام  می دهد را ربات می گویند این ربات ها می توانند شکل های مختلفی داشته باشند که از انواع اشکال ان ها می توانند به ربات ...

ربات های خدمتکار

ربات های خدمتکار حتما شما هم در مورد ربات خدمتکار که کارهایی مانند جارو برقی و کارهای مرتبط با خانه داری را انجام می دهند شنیده اید. امروزه با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این انتظار می ...