عرضه نسل ارتقا یافته XPS دل مجهز به نمایشگر 4K و حاشیه هایی باریکتر

عرضه نسل ارتقا یافته XPS دل مجهز به نمایشگر 4K و حاشیه هایی باریکتر کمپانی دل که یکی از شرکت های قدرتمند در عرضه لپ تاپ و لوازم الکترونیکی است در روزهای گذشته جدید ترین نسخه ...