پرینترهای سه بعدی در پزشکی

پرینترهای سه بعدی کاربردهای فراوانی دارند.استفاده از پرینترهای سه بعدی در پزشکی از بسیاری از حوادث ناگوار جلوگیری می کند.پرینترهای سه بعدی این قابلیت را دارند تا ساختارهایی که نمی توانند رشد کنند را تولید ...

اندام مصنوعی

اندام مصنوعی نوعی سازه اند که با استفاده از ان ها قسمت هایی از بدن بازسازی می شوند. این اندام می تواند جایگزین اندام های از دست رفته بدن انسان شوند طوری که بخش زیادی ...